Preventívna stomatológia

Cena
Komplexné vstupné vyšetrenie
Súčasťou výkonu je anamnéza, vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, stavu čeľustí a medzičeľustných vzťahov, indexov KPE, CPITN, PBI, intraorálna RTG snímka, stavu zubných náhrad a určenie liečebného plánu a záznamu do zdravotnej dokumentácie.
0
Akútne vyšetrenie na žiadosť pacienta 15
RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív 10
2D röntgen zubov (OPG) 18
Odborná kozultácia 0
Koferdam 14
Optagate 7

Chirurgická stomatológia

Cena
Povrchová slizničná anestézia za 1 zub 5
Intraligamentózna anestézia (mepivastesin , ubistesin) 12
Extrakcia jedného trvalého koreňa 30
Extrakcia mliečneho zuba 25
Extrakcia každého ďalšieho mliečneho zuba al. koreňa 15
Extrakcia jedného trvalého zuba 50
Komplikovaná nadštandartná extrakcia jedného trvalého zuba 60-120
Extrakcia zuba múdrosti 60-120
Drén 10
Sutura 15
Incizia 10
Revizia 10
Egalizacia 15
Chirurgická kontrola na žiadosť pacienta 15
Gingivektómia jeden zub 30
Výber stehov 10
Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie 10
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti 10
Excízia mäkkých tkanív - gingivektómia - elektrocauter s anestézou 30
Šitie extrakčnej rany 10

Záchovná stomatológia

Cena
Fotokompozit frontálny úsek - krčok 45
Fotokompozit frontálny úsek - dve plôšky 50
Fotokompozit frontálny úsek - tri plôšky, dostavba 70
Fotokompozit distálny úsek - krčok 45
Fotokompozit distálny úsek - dve plôšky 50
Fotokompozit distálny úsek - tri plôšky, dostavba 60
Fotokompozitna fazeta 70-100
INLAY
Estetická keramická plomba vyrobená systémom CEREC.
180 - 350
OVERLAY
Estetická keramická plomba vyrobená systémom CEREC.
180 - 350
Detská plomba 30
Pečatenie zubov 15
ENDO1
Primárne endodonticky ošetrenie (RVG, odstránenie kariézneho dentínu, trepánacia, mechanicko-chemická preparacia KK, dočasná výplň) 45
ENDO2
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 40
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba 55
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 69
Príplatok za ošetrenie pod mikroskopom 40
ENDO3
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba - definitívne 69
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba - definitívne 89
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba definitivne 109
Reendodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 79
Reendodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba 99
Reendodontické ošetrenie viackoreňového zuba 119
Ošetrenie pod mikroskopom 40
Komplexná dentálna hygiena hodinové sedenie u dentálnej hygieničky- odstránenie zubného kameňa a pigmentačných škvŕn ultrazvukom, kyretáž parodontálnych vačkov, pieskovanie, preleštenie zubov,inštruktáž domácej správnej hygieny 45
Odstránenie zubného kameňa a pigmentačných škvŕn ultrazvukom, kyretáž parodontálnych vačkov 20
Air flow (Odstránenie škvŕn) – pieskovanie zubov 20
Liečba citlivých krčkov 15
Bielenie zubov 150

Protetická stomatológia

Cena
Kovokeramická korunka
V cene sú dočastné živicové korunky, anestéza, nasadenie a nalepenie.
250
Bezkovová keramická korunka
V cene sú dočastné živicové korunky, anestéza, nasadenie a nalepenie.
350-400
Bezkovová keramická korunka E MAX CERE
V cene sú dočastné živicové korunky, anestéza, nasadenie a nalepenie.
360
Zirkónová korunka
V cene sú dočastné živicové korunky, anestéza, nasadenie a nalepenie.
400-450
Estetická keramická fazeta
V cene sú dočastné živicové korunky, anestéza, nasadenie a nalepenie.
300
Fazeta estetická fotokompozitná 100
Fixná dlaha 210-270
Nočná dlaha 100
Odtlačky na dočasné korunky 17
Wax up model jeden zub 20
MTA 70
Stiahnutie korunky (počíta sa za každú korunku) 20
Plastová korunka (živica) 10
Provizórna korunka zhotovená v ambulancii 20
Opätovné nacementovanie korunky 10
Čap koreňový individ. zhotovený v laboratóriu 50
Oprava fazety v mostíku - keramika 30
Intraorálny scan (odtlačok) 50
Flexi protéza 500
Pružná flexi protéza uchytená pomocou zásuvných spojov 500-600
Totálna snímatelná náhrada 300
Rebazácia protézy 100
Odtlačky 30
Wax up model 1 zub 20
Čap s dostavbou 1KK 70
Čap s dostavbou 2KK 100
Čap s dostavbou 3KK 130
Odstránenie lokálneho dráždenia - úprava výplne 10
Lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice - afty 10
Chirurgické predĺženie korunky zuba 10
Prekrytie odhalených krčkov 15
Estetická fazeta rekonštrukcia zuba od 100 do 130