Preventívna stomatológia

Cena
Komplexné vstupné vyšetrenie
Súčasťou výkonu je anamnéza, vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, stavu čeľustí a medzičeľustných vzťahov, indexov KPE, CPITN, PBI, intraorálna RTG snímka, stavu zubných náhrad a určenie liečebného plánu a záznamu do zdravotnej dokumentácie.
0
Akútne vyšetrenie na žiadosť pacienta 15
RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív 10
2D röntgen zubov (OPG) 25
Odborná kozultácia 0
Koferdam 14
Optragate 10
Povrchová slizničná anestézia za 1 zub 5
Intraligamentózna anestézia (mepivastesin , ubistesin) 14
Vypracovanie predbežného liečebného plánu na diaľku na základe OPG snímku 70

Chirurgická stomatológia

Cena
Extrakcia jedného trvalého koreňa 30
Extrakcia mliečneho zuba 25
Extrakcia každého ďalšieho mliečneho zuba al. koreňa 15
Extrakcia jedného trvalého zuba 50
Komplikovaná nadštandartná extrakcia jedného trvalého zuba 60-120
Extrakcia zuba múdrosti 150
Chirurgická zložitá extrakcia zuba múdrosti 200
Drén 10
Sutura 15
Incizia 10
Revizia 10
Egalizacia 15
Chirurgická kontrola na žiadosť pacienta 15
Gingivektómia jeden zub 30
Výber stehov 10
Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie 10
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti 10
Excízia mäkkých tkanív - gingivektómia - elektrocauter s anestézou 30
Šitie extrakčnej rany 10

Záchovná stomatológia

Cena
Fotokompozit frontálny úsek - krčok 45
Fotokompozit frontálny úsek - dve plôšky 50
Fotokompozit frontálny úsek - tri plôšky, dostavba 80
Fotokompozit distálny úsek - krčok 45
Fotokompozit distálny úsek - dve plôšky 50
Fotokompozit distálny úsek - tri plôšky, dostavba 60
Fotokompozitna fazeta 120
Clipflow 12
INLAY
Estetická keramická plomba vyrobená systémom CEREC.
180 - 350
OVERLAY
Estetická keramická plomba vyrobená systémom CEREC.
180 - 350
Detská plomba 30
Pečatenie zubov 15
ENDO1
Primárne endodonticky ošetrenie (RVG, odstránenie kariézneho dentínu, trepánacia, mechanicko-chemická preparacia KK, dočasná výplň) 50
ENDO2
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 45
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba 65
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 75
Príplatok za ošetrenie pod mikroskopom 40
ENDO3
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba - definitívne 75
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba - definitívne 95
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba definitivne 115
Reendodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 90
Reendodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba 110
Reendodontické ošetrenie viackoreňového zuba 135
Ošetrenie pod mikroskopom 40
Komplexná dentálna hygiena hodinové sedenie u dentálnej hygieničky- odstránenie zubného kameňa a pigmentačných škvŕn ultrazvukom, kyretáž parodontálnych vačkov, pieskovanie, preleštenie zubov,inštruktáž domácej správnej hygieny 60
Liečba citlivých krčkov 25
Bielenie zubov 179

Protetická stomatológia

Cena
Kovokeramická korunka
V cene sú dočasné živicové korunky, anestéza, nasadenie a nalepenie.
250
Bezkovová keramická korunka
V cene sú dočasné živicové korunky, anestéza, nasadenie a nalepenie.
350-400
E MAX keramická korunka na počkanie
V cene sú dočasné živicové korunky, anestéza, nasadenie a nalepenie.
385
Zirkónová korunka
V cene sú dočastné živicové korunky, anestéza, nasadenie a nalepenie.
400-450
Estetická keramická fazeta
V cene sú dočastné živicové korunky, anestéza, nasadenie a nalepenie.
300
Fixná dlaha 210-270
Nočná dlaha (jedno zuboradie) 100
Odtlačky na dočasné korunky 17
Wax up model jeden zub 20
MTA 70
Stiahnutie korunky (počíta sa za každú korunku) 20
Plastová korunka (živica) 10
Dočasná korunka zhotovena v laboratóriu 45
Provizórna korunka zhotovená v ambulancii 20
Opätovné nacementovanie korunky 10
Čap koreňový individ. zhotovený v laboratóriu 100
Oprava fazety v mostíku - keramika 30
Intraorálny scan (odtlačok) 100
Flexi protéza 550
Pružná flexi protéza uchytená pomocou zásuvných spojov 500-600
Totálna snímatelná náhrada 450
Rebazácia protézy 100
Odtlačky 30
Wax up model 1 zub 20
Čap s dostavbou 1KK 85
Čap s dostavbou 2KK 110
Čap s dostavbou 3KK 140
Odstránenie lokálneho dráždenia - úprava výplne 10
Lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice - afty 10
Chirurgické predĺženie korunky zuba 10
Prekrytie odhalených krčkov 15
Estetická fazeta rekonštrukcia zuba od 100 do 130