Preventívna stomatológia

Cena
Komplexné vstupné vyšetrenie
Súčasťou výkonu je anamnéza, vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, stavu čeľustí a medzičeľustných vzťahov, indexov KPE, CPITN, PBI, intraorálna RTG snímka, stavu zubných náhrad a určenie liečebného plánu a záznamu do zdravotnej dokumentácie.
0
Akútne vyšetrenie na žiadosť pacienta 20
RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív 6
Odborná kozultácia 0
Koferdam 11

Chirurgická stomatológia

Cena
Povrchová slizničná anestézia za 1 zub 5
Intraligamentózna anestézia (mepivastesin , ubistesin) 12
Extrakcia jedného trvalého koreňa 30
Extrakcia mliečneho zuba 20
Extrakcia každého ďalšieho mliečneho zuba al. koreňa 15
Extrakcia jedného trvalého zuba 50
Komplikovaná nadštandartná extrakcia jedného trvalého zuba 80
Extrakcia zuba múdrosti 80 - 150
Drén 15
Sutura 15
Incizia 15
Revizia 15
Egalizacia 15
Chirurgická kontrola na žiadosť pacienta
Čap s dostavbou 1 KK 70
Čap s dostavbou 2 KK 100
Čap s dostavbou 3 KK 130

Záchovná stomatológia

Cena
Fotokompozit frontálny úsek - krčok 35
Fotokompozit frontálny úsek - dve plôšky 42
Fotokompozit frontálny úsek - tri plôšky, dostavba 65
Fotokompozit distálny úsek - krčok 40
Fotokompozit distálny úsek - dve plôšky 50
Fotokompozit distálny úsek - tri plôšky, dostavba 50-70
Fotokompozitna fazeta 80-110
INLAY
Estetická keramická plomba vyrobená systémom CEREC.
120-160
OVERLAY
Estetická keramická plomba vyrobená systémom CEREC.
150-180
Detská plomba 25-35
Pečatenie zubov 20
ENDO1
Primárne endodonticky ošetrenie (RVG, odstránenie kariézneho dentínu, trepánacia, mechanicko-chemická preparacia KK, dočasná výplň) 42
ENDO3
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba - definitívne 40
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba - definitívne 70
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba definitivne 99
Reendodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 45
Reendodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba 85
Reendodontické ošetrenie viackoreňového zuba 105
Komplexná dentálna hygiena hodinové sedenie u dentálnej hygieničky- odstránenie zubného kameňa a pigmentačných škvŕn ultrazvukom, kyretáž parodontálnych vačkov, pieskovanie, preleštenie zubov,inštruktáž domácej správnej hygieny 35-40
Odstránenie zubného kameňa a pigmentačných škvŕn ultrazvukom, kyretáž parodontálnych vačkov 20
Air flow (Odstránenie škvŕn) – pieskovanie zubov 20
Bielenie zubov 150
Liečba citlivých krčkov 15

Protetická stomatológia

Cena
Kovokeramická korunka
V cene sú dočastné živicové korunky, anestéza, nasadenie a nalepenie.
220-250
Bezkovová keramická korunka
V cene sú dočastné živicové korunky, anestéza, nasadenie a nalepenie.
300-350
Zirkónová korunka
V cene sú dočastné živicové korunky, anestéza, nasadenie a nalepenie.
350 - 400
Estetická keramická fazeta
V cene sú dočastné živicové korunky, anestéza, nasadenie a nalepenie.
250-350
Dočasna živicová fazeta 40
Čiastočne snímateľná náhrada 240
Celková snímateľná náhrada 250-270
Flexi protéza 350-370
Odtlačky 22
Wax up model (1) 10