Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti: DENTAL CENTER KOŠICE s.r.o., IČO: 51025442 Kód poskytovateľa: P75758802202

Cenník platný od 24.04.2024

Preventívna stomatológia

cena výkonu úhrada ZP úhrada pacient
Komplexné vstupné vyšetrenie
Súčasťou výkonu je anamnéza, vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, stavu čeľustí a medzičeľustných vzťahov, indexov KPE, CPITN, PBI, intraorálna RTG snímka, stavu zubných náhrad a určenie liečebného plánu a záznamu do zdravotnej dokumentácie.
42,9 42,9 0
Preventívna stomatologická prehliadka 21,45 21,45 0
Akútne vyšetrenie na žiadosť pacienta 22,15 7,15 15
RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív 10 0 10
2D röntgen zubov (OPG) 25 0 25
Vizualizácia protetickej práce 80 0 80
Vypracovanie predbežného liečebného plánu na diaľku na základe OPG snímku 70 0 70
Koferdam 14 0 14
Optragate 10 0 10
Ošetrenie mimo ordinačnych hodin 80 0 80
Intraligamentózna anestézia 22,58 8,58 14

Chirurgická stomatológia

cena výkonu úhrada ZP úhrada pacient
Extrakcia jedného trvalého koreňa 44,3 14,3 30
Extrakcia mliečneho zuba 33,58 8,58 25
Extrakcia jedného trvalého zuba 71,45 21,45 50
Komplikovaná nadštandartná extrakcia jedného trvalého zuba 101,45-141,45 21,45 80-120
Extrakcia zuba múdrosti 171,45 21,45 150
Chirurgická zložitá extrakcia zuba múdrosti 221,45 21,45 200
Drén 10 0 10
Sutura 22,15 7,15 15
Incizia 10 0 10
Revizia 10 0 10
Cystektomia 250 0 250
Povrchova slizničná anestézia za 1 zub 5 0 5
Egalizacia 15 0 15
Kontrola po zákroku na žiadosť pacienta 20 0 20
Výber stehov 10 0 10
Gingivektómia 30 0 30

Záchovná stomatológia

cena výkonu úhrada ZP úhrada pacient
Fotokompozit frontálny úsek - krčok, jedna plôška 59,3 14,3 45
Fotokompozit frontálny úsek - dve plôšky 81,46 31,46 50
Fotokompozit distálny úsek - krčok, jedná plôška 59,3 14,3 45
Fotokompozit distálny úsek - dve plôšky 81,46 31,46 50
Fotokompozit distálny úsek - tri plôšky, dostavba 118,61 38,61 80
Kompozitná výplň – front. úsek – vysokoestetická fazeta 0 120
Detská plomba 72,9 42,9 30
Clip flow 12 0 12
Dycal 10 0 10
Rekonštrukcia zuba 168,61 38,61 130
Primárne endodontické ošetrenie (odstránenie kariézneho dentínu,trepanácia,doč.výplň) 61,44 11,44 50
ENDO2
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 45 0 45
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba 65 0 65
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 75 0 75
ENDO3
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba - definitívne 117,9 42,9 75
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba - definitívne 180,8 85,8 95
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba definitivne 200,8 85,8 115
Reendodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 90 0 90
Reendodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba 110 0 110
Reendodontické ošetrenie viackoreňového zuba 135 0 135
Ošetrenie pod mikroskopom 40 0 40
Komplexná dentálna hygiena vrátane pieskovania 102,9 42,9 60
Bielenie zubov 179 0 179
Liečba citlivých krčkov 25 0 25

Protetická stomatológia

cena výkonu úhrada ZP úhrada pacient
Kovokeramická korunka
V cene sú dočasné živicové korunky, anestéza, nasadenie a nalepenie.
250 0 250
E MAX keramická korunka na počkanie
V cene sú dočasné živicové korunky, anestéza, nasadenie a nalepenie.
385 0 385
Zirkónová korunka
V cene sú dočastné živicové korunky, anestéza, nasadenie a nalepenie.
420 0 420
Keramická E-max fazeta
V cene sú dočastné živicové korunky, anestéza, nasadenie a nalepenie.
450 0 450
Nočná dlaha (jedno zuboradie) 100 0 100
Wax up model jeden zub 20 0 20
MTA 70 0 70
Stiahnutie korunky (počíta sa za každú korunku) 28,58 8,58 20
Opätovné nacementovanie korunky 30 0 30
Koreňový čap zhotovený v laboratóriu 100 0 100
Intraorálny scan (odtlačok) 100 0 100
Flexi protéza 550 0 550
Totálna snímatelná náhrada 450 0 450
Rebazácia protézy 100 0 100
Čap s dostavbou 1KK 123,61 38,61 85
Čap s dostavbou 2KK 148,61 38,61 110
Čap s dostavbou 3KK 178,61 38,61 140