Detská zubárka

Vo Family Dent máme individuálny prístup ku každému pacientovi. Základom je dentálna hygiena pre deti, ktoré zahŕňa odstránenie povlakov a kameňa, motiváciu a inštruktáž detského pacienta o správnosti čistenia zubov. V našej ambulancii ošetrujeme aj deti ale každé dieťa vyžaduje individuálny prístup. Preto pred objednávaním dieťaťa prosíme kontaktovať nás v správe alebo na telefónnom čísle 0905 989 151.