Ošetrujúci lekári

Maxilofaciálny chirurg

MUDr. Ľubomír Šmalík, MPH

Zubný lekár

MDDr. Natália Ondovčinová

Zubný lekár

MUDr. Mykola Lendiel

Stomatochirurg

MDDr. Vladislav Horvát

Dentálna hygienička

Bc. Iveta Sverlovičová

Zubná sestra

Viera Anderovská

Zubná sestra

Patrícia Gaborová

Recepčná

Aneta Horvathová